TV-eken

Tidigt på morgonen den 25 november 2011 fälldes en månghundraårig ek trots protester. Den kallades TV-eken för dess växtplats utanför TV-huset och Radiohuset på Oxenstiernsgatan, Östermalm i Stockholm.

 

Enligt trafikkontoret
TV-eken skulle ha varit kraftigt angripen av svamp och rejält rötskadad. Man bedömde att trädet skulle komma att kollapsa när som helst. Man sa vidare att risken var stor att skulle falla ner på gatan, fast det gör det ju från andra träd i stadens trädalléer och parker också. Särskilt under höststormarna då vindarna blåser hårt. Man skulle ta ned trädet av trafiksäkerhetsskäl, hette det. Av bilder på stubben efter det nedsågade trädet att döma, mådde trädet betydligt bättre än vad fastighetskontoret och deras inhyrda konsulter gav sken av.TV-eken 22

 

Protesterna då
I den tid vi lever i tycks gruppaktiviteter i Stockholm inte länge inbegripa demonstration av civil olydnad. Åtminstone inte i samma skala som Almstriden år 1971. Vid Almstriden var det tusentals stockholmare som protesterad och man var välorganiserade. Säkerligen är det därför almarna fortfarande står kvar. Samma engagemang saknades då det gällde TV-eken.

Femtio poliser i elva piketbilar kom till Oxenstiernsgatan vid ettiden på natten den 25 november 2011. Man spärrade av området kring TV-eken och det tog bara en en dryg timme för poliserna att förpassa ett 50-tal protesterande utanför avspärrningarna. Vid tre-tiden försökte upprörda människor stoppa arbetet. Tumult uppstod fast efter två timmar var eken fälld.

 

Ny spårvägslinje
Till historien hör att det planeras för en ny spårvägsträckning. Det handlar om det stora projektet Spårväg city som nu omfattar en planerad fortsättning av spårvägen från dess nuvarande hållplats vid Djurgårdsbron till en ny hållplats på Lindarängsvägen nära Frihamnen. Det råkar då förhålla sig så att den nya sträckningen som av en ren slump råkar anläggas just på Oxenstiernsgatan. Kan man tänka sig… Detta kommunicerades dock inte till allmänheten förrän i augusti 2013. Samtidigt förklarade man att kravet på förstudie och järnvägsutredning slopats tidigare samma år, genom ny lagstiftning i januari månad.

 

Som av en tillfällighet…
Redan år 2003 hade man från Trafikkontorets sida varit förutseende nog att spara några ekollon från TV-eken och planterat dem. Resultatet blev Lilleken som tillfälligt flyttades från Oxenstiernsgatan då TV-eken fälldes. Enligt Mats Freij på Trafikkontoret är avsikten att Lilleken ska återplanteras någonstans i närheten, vad nu det betyder…

Mycket riktigt såg man till att stubben efter TV-eken inte finns kvar idag. Den vittnade nämligen om att trädet inte var i så dåligt skick som myndigheterna framhöll. Vilket även en rapport från oberoende arborister också vittnade om.

litepress