Protester mot fällandet av lindar på Vasagatan

Sedan 2010 har Park- och naturförvaltningen i Göteborg planerat att fälla lindar i allén på Vasagatan i staden. Det har dock blivit en betydligt längre och mer omdiskuterad process än de hade tänkt sig, till stor del på grund av de många protester som uppkommit i samband med dessa planer.pods-55862_640

Planerna började ta form då träden på Vasagatan besiktigades tillsammans med många andra träd i staden 2010. Besiktningen gjordes av arborister, experter i sitt område, som bedömde att det fanns stora håligheter i träden, som planterades på 1800-talet. De menade att håligheterna gjorde att många av trädens grenar var dåligt förankrade, vilket innebar en risk för de som passerade under träden. Därför beslutade man att fälla träden. Bedömningen 2010 fick dock mycket kritik, bland annat för att bedömningen var ovetenskaplig och bristfällig, och så sent som 2012 skred man till verket för att fälla träden. På plats fanns då en folksamling för att protestera mot fällningen, bland dem en rad trädexperter som hävdade att träden inte utgjorde en risk och att de kunde stå kvar. Park- och naturförvaltningen hade redan börjat ta ner träden när de fick besked om att det krävdes bygglov för att fälla träden, och de tvingades avbryta arbetet.

År 2013 tog man in en extern arborist för att göra en självständig bedömning, som svar på kritiken av besiktningen 2010. Denna arborist bedömde att 14 av lindarna borde fällas. Agneta Jögård, som är förvaltningschef på Park- och naturförvaltningen, kände sig frustrerad över den kritik som beslutet att fälla träden mötte. Hon påpekade att förvaltningen tidigare kritiserats för att inte fälla tillräckligt många riskträd, då olyckor skedde när träd föll omkull. Nu kritiserades de istället för att de faktiskt fäller riskträd. Något som inte nämns i sammanhanget är dessutom att förvaltningen har planterat 3 500 nya träd mellan åren 2011 och 2013.

Trots fortsatta protester från allmänheten, journalister och experter fälldes träden till slut i slutet av mars 2014. Om du själv vill plantera träd i din trädgård eller på bostadsrättsföreningens gård för att kompensera de fällda lindarna kan det bli en dyr affär, men det behöver inte hindra dig: på Brixo.se kan du ansöka om lån snabbt och enkelt.

litepress