Prins Eugens ek

Tack vare att ekar var fridlysta i Sverige ända in på 1830-talet, och att det på stormaktstiden till och med var belagt med dödsstraff att hugga ned en ek, finns det många mycket gamla ekar bevarade i Sverige, och kanske särskilt på Djurgården i Stockholm. En av dessa ekar är Prins Eugens ek, som har fått sitt namn efter Prins Eugen. Den växer i den park som ligger norr om Prins Eugens forna bostad på Waldemarsudde, och är den största eken i Stockholm med en höjd på 21 meter. Eken uppskattas vara mellan 300 och 400 år gammal, men enligt vissa källor är den upp till 1 000 år gammal.800px-Prins_Eugens_ek_höst

Ekens höjd har dock genom historien legat trädet till last, då Prins Eugens ek flera gånger har träffats av blixten. Den första gången skedde på 1950-talet, vilket resulterade i att en av ekens ursprungliga tre stammar föll ned, med följden att ett stort hål öppnades upp in i eken, som är ihålig. För att reparera skadan fyllde man hålet med betong, något som kallas för plombering. Detta var en vanlig metod för att bevara ekar under 1900-talet, men den används inte längre idag. Nästa blixtnedslag medförde att en av ekens numera två stammar sprack, och för att rädda eken krävdes denna gång mer omfattande åtgärder. Man monterade ungefär tio olika stag mellan trädets stammar och grenar, och förankrade eken i berggrunden med en kätting. Dessutom kapade man grenarna i trädkronan något, för att minska belastningen på stammen och rötterna. Kanske var det dessa åtgärder som räddade trädet – faktum är i alla fall att Prins Eugens ek har klarat sig bra, och har växt stadigt trots blixtens skador.

För att skydda de gamla ekarna som växer på Djurgården och på andra platser i Sverige är det viktigt att det finns förteckningar över dem, och för detta kan man ta modern teknik till hjälp. Excel är ett exempel på ett program som underlättar upprättandet av listor och förteckningar av olika slag. Om du känner att du skulle behöva bättra på dina kunskaper i detta program kan du gå en Excelkurs hos Addskills. Det är en merit som hjälper inte bara när man ska rädda ekar, utan i en mängd andra situationer och jobb.

litepress