Hur många olika ekar finns det?

När du vandrar runt i skog och mark i södra Sverige kan det hända att du stöter på ett majestätiskt träd, eken. Detta lövträd kan bli upp till tusen år gammalt, kanske ännu äldre. forskare letar efter insekter på ekar, särskilt på riktigt gamla exemplar med ihåliga stammar och grov bark. Flera insektsarter och den biologiska mångfalden är helt beroende av ekarna. Av de flera hundra år gamla ekarna som finns på olika ställen i södra Sverige finns de som har mer eller mindre blodiga historiska kopplingar. Eller vad sägs om Snapphaneeken i Sölvesborg som enligt sägnen ska använts för att hänga upproriska snapphanar. Eken har också varit en viktig del vid skeppsbyggen, från vikingatid till modern tid.

Eken – skeppsbyggarnas favorit

Eken har varit betydelsefull för många folkslag. En sägen från förhistorisk tid påstår att de keltiska druiderna alltid hade med sig ekblad vid sina offerriter. Vikingarna var bland annat duktiga skeppsbyggare och ek var ett självklart val till deras klinkbyggda skepp i olika modeller. Byggtekniken utvecklades under de kommande århundradena men ek bestod som favoritträslag hos båtbyggarna. De allra flesta ekarna i Sverige tillhörde kronan och användes för att bygga krigsskepp. Gustav Vasa insåg att tillgången på ekträd inte var oändlig och beordrade att man skulle återplantera ekar för att säkra virkestillgången till framtida krigsskepp. De vackra segelskeppen i trä ersattes så småningom med skepp i järn och stål. Men på olika håll i världen samlas entusiaster för att bygga och segla repliker av vikingaskepp och fullriggade råseglare som till exempel drakskeppet Harald Hårfagre och ostindiefararen Götheborg. Om du tillhör dem som nöjer sig med att köpa en eka, ställ dig frågan: varför inte hyra komradio? En komradion kan vara din enda livlina om du hamnar i sjönöd.Götheborg är en replik av Svenska Ostindiska Kompaniets skepp

Genom återplantering och stränga straff om gemene man högg ner en ek, under 15- och 1600-talet, bevarade man troligen alla olika typer av ekar. På Visingsö i Vättern planterade man över 30 000 ekar i början av 1800-talet för att säkra tillgången på framtida krigsskepp. Träden behövdes aldrig till några skepp, därför står stora delar av beståndet kvar än idag, och utgör en magisk miljö för forskare och andra som är intresserade av insekter, lavar, svampar och mossor. Det är även en mäktig upplevelse att göra att besök vid Kvilleeken utanför Vimmerby i Småland. Trädet är cirka 1000 år gammalt och har en omkrets på ungefär 13 meter. Eken har varit viktig för olika ändamål, tillverkning och mänsklighetens utveckling under tusentals år. Träd har en förmåga att väcka känslor hos folk och förhoppningsvis kommer eken att fortsätta att vara lika viktig och värd att bevara även under ett antal tusen år framöver.

litepress