Civil olydnad

Civil olydnad är ett sätt att initiera samhällsförändring. Ofta handlar det om att aktivisterna vägrar att följa vissa myndighetsbeslut eller att bryta mot någon lag. Man gör det med en utan våldsintention, samtidigt som man är beredd att ta konsekvenserna av den handlingen. Civil olydnad är det som kännetecknade den världsberömda Almstriden som gick av stapeln i Kungsträdgården i Stockholm i maj 1971. Även protesterna och de aktiviteter som genomfördes i anslutning till fällningen av TV-eken, på Oxenstiernsgatan, på Östermalm i Stockholm år 2011 handlade om civil olydnad om än de inte var lika framgångsrika som aktivisterna i Almstriden. I Sverige har civil olydnad även dokumenterats i samband med de så kallade Hötorgskravallerna 1965 och i senare tid protesterna avseende i Ojnareskogen som ledde till ett positivt utslag för aktivisterna i Högsta domstolen år 2012.

 

Syftet med civil olydnad
Det övergripande syftet med civil olydnad är att söka undanröja de missförhållanden, orättvisor eller förtryck som gemena man drabbas av, av maktutövarnas beslut och gärningar.

Tillsammans blir aktivisterna starka, vilket innebär att rädslan för vedergällning från maktens sida för den olydnad mot lagar, regler och förordningar, undergrävs. Man är helt enkelt inte rädda för bestraffning från den sittande makten. Aktivisterna är fullt medvetna om riskerna fast ändå beredda att ta konsekvenserna av sina handlingar.Civil olydnad 11

 

Variationer av civil olydnad
Det finns ett antal personer som är kända för just civil olydnad i olika variationer. Till dem hör personer som Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Barbara Deming med flera. Gemensam nämnare för dem är att icke-våld är en del av civil olydnad.

 

Barbara Deming
Barbara Deming den kända amerikanska aktivisten, hade en stor inverkan på synen på icke-våldet. Hennes insats bestod i att ge icke-våldet en grund utanför de religiösa grupperna. Deming menade att stora grupper som inte tillhörde några religiösa grupper inte kände sig delaktiga i olika aktiviteter med civil olydnad som inslag. Att nå dessa handlade inte om att hon själv skulle komma närmare Gud. Det var en helt rationell fråga – det var helt enkelt mest effektivt eftersom man då nådde fler.

 

Den civila olydnadens fyra grundprinciper
Den civila olydnaden består av fyra grundprinciper, enligt Mahatma Gandhi och Martin Luther King. Dessa grundpelare är: inget våld, ingen skadegörelse, transparens, det vill säga öppenhet och ansvarstagande från aktivisternas sida.

litepress