TV eken

single huge oak tree in canola field in sunlight

Ekens historia

  Kartläggandet av de svenska ekarna tog sin början redan år 1819. Det var den svenska överstelöjtnanten Johan Aron af Borneman som fick i uppdrag av den dåvarande regeringen att besikta landets alla ekar. Syftet med uppdraget var att ta reda på vilka av dessa som kunde tänkas vara användbara […]

Läs mer ›
Prins Eugens ek

Prins Eugens ek

Tack vare att ekar var fridlysta i Sverige ända in på 1830-talet, och att det på stormaktstiden till och med var belagt med dödsstraff att hugga ned en ek, finns det många mycket gamla ekar bevarade i Sverige, och kanske särskilt på Djurgården i Stockholm. En av dessa ekar är […]

Läs mer ›
Birger jarls ek

Birger jarls ek

Det finns faktiskt träd i städer som inte är ämne för diskussioner och protester, utan där alla är överens om att man bör bevara trädet så väl som möjligt, och ta hand om det. Ett sådant träd är det som kallas Birger jarls ek, som står på trafikplatsen Kristinebergsmotet på […]

Läs mer ›
Protester mot fällandet av lindar på Vasagatan

Protester mot fällandet av lindar på Vasagatan

Sedan 2010 har Park- och naturförvaltningen i Göteborg planerat att fälla lindar i allén på Vasagatan i staden. Det har dock blivit en betydligt längre och mer omdiskuterad process än de hade tänkt sig, till stor del på grund av de många protester som uppkommit i samband med dessa planer. […]

Läs mer ›
TV-eken

TV-eken

Tidigt på morgonen den 25 november 2011 fälldes en månghundraårig ek trots protester. Den kallades TV-eken för dess växtplats utanför TV-huset och Radiohuset på Oxenstiernsgatan, Östermalm i Stockholm.   Enligt trafikkontoret TV-eken skulle ha varit kraftigt angripen av svamp och rejält rötskadad. Man bedömde att trädet skulle komma att kollapsa […]

Läs mer ›
Almstriden

Almstriden

Almstriden utspelade sig i Kungsträdgården i Stockholm i maj månad 1971. Den kom att få stor uppmärksamhet i medierna både på hemmaplan och internationellt. Vad handlade Almstriden om egentligen? Stockholms medborgare satte sig emot ett kommunalt politiskt beslut, som dessutom hade fastställts av regeringen Palme l, vilket innebar att tretton […]

Läs mer ›
Civil olydnad

Civil olydnad

Civil olydnad är ett sätt att initiera samhällsförändring. Ofta handlar det om att aktivisterna vägrar att följa vissa myndighetsbeslut eller att bryta mot någon lag. Man gör det med en utan våldsintention, samtidigt som man är beredd att ta konsekvenserna av den handlingen. Civil olydnad är det som kännetecknade den […]

Läs mer ›
litepress