Birger jarls ek

Det finns faktiskt träd i städer som inte är ämne för diskussioner och protester, utan där alla är överens om att man bör bevara trädet så väl som möjligt, och ta hand om det. Ett sådant träd är det som kallas Birger jarls ek, som står på trafikplatsen Kristinebergsmotet på Essingeleden. Trädet är med stor sannolikhet Stockholms äldsta träd, eftersom det är runt 800 år gammalt, det vill säga lika gammalt som själva staden. Eken har därför fått sitt namn efter stadens grundare, Birger jarl. Eken står nu med en stam som en pelare, och bara lite liv kvar i sig i form av två enstaka grenar med grönska och löv. Eken har klassificerats som högsta naturvärde på den fyragradiga skalan, det vill säga naturvärde klass 1. Det motsvarar samma skydd som ett naturreservat.1280px-Birger_Jarls_ek_2011z

Även om eken numera står för sig själv, stod den under 1600- och 1700-talen tillsammans med flera andra ekar i Stora Hornsbergs slottspark. De andra ekarna försvann med tiden, men Birger jarls ek blev kvar under århundradena. På 1930-talet stod den ensam på äng, mellan Kristinebergs slott, Iris-Hornsbergs trädgårdskoloni och Hornsbergsvelodromen. Vid samma tid mättes eken av botanikern Rutger Sernander, som konstaterade att eken hade en omkrets på 6,1 meter när man mätte den på en höjd av 1,5 meter över marken.

Med tiden förändrades omgivningarna kring eken; koloniträdgården och velodromen revs, och den omkringliggande bebyggelsen kom allt närmare. I takt med att eken blev äldre började tiden också ta ut sin rätt, och eken blev så småningom ihålig. I slutet av 1950-talet fyllde man därför eken med betong. Trots att stadsbebyggelsen till slut kom ikapp eken finns det bevis på hur Stockholms befolkning och politiker har kämpat för att den ska få stå kvar, då det sägs att man ändrade den planerade vägsträckningen av Essingeleden för att bevara eken. Den står idag ungefär 10 meter väster om Essingeleden, och när man nu planerar en ombyggnation av trafikplatsen har man ambitionen att alla ekar i området, inklusive Birger jarls ek, ska bevaras.

Om du älskar ekar, och helst skulle vilja omge dig av träd hela tiden, kan ett smart inredningsgrepp för dig vara att sätta upp en fototapet som föreställer en skog eller en stor ek. Du kan enkelt beställa fototapeter på Photowall.se.

litepress