Ädelträ

Ädelträ är en term som brukar syfta på träråvara som används vid finsnickerier eftersom träslaget är för värdefullt för stora byggprojekt. Många typer av ädelträ får vi i Sverige importera från till exempel Brasilien eftersom det är fråga om träd som inte kan växa på våra breddgrader. Såväl ek som bok och alm klassas dock ibland som ädelträ. När man köper ädelträ ska man vara noga med att bara använda trä från odlad skog. Det gör att till exempel ebenholts och flera andra riktigt fina träslag är svåra att få tag på. Det kan vara olagligt att köpa virke från skyddade träslag.

Några fördelar med trä

Trä är en ihållande inredningstrend. Det är tåligt och ser bra ut. Du har också möjlighet att välja vilken finish du vill att trä ska ha då det kan behandlas med olika oljor, vax, lacker och även kombinationer av ytbehandlingsprodukter. Såväl olja som lack kan dessutom förses med pigment för den som vill ha ett målat utseende. En fördel med trä är att materialet enkelt kan repareras om små skador uppstår. Ofta räcker det med att sandpappra så är man av med repor och missfärgningar. Detta är en särskilt attraktiv egenskap när det gäller golv och bänkskivor i kök. Ädelträ är ofta riktigt hårt och har ett bra skydd mot repor.

Egenskaper hos ädelträ

Ädelträ kan ofta vara väldigt resistent mot väta, inte minst om virket tagits från träd som växer i tropiskt klimat som ställer höga krav på beständighet mot fukt. Är det fråga om ett ovanligt hårt träslag kan man dessutom räka med bra skydd mot skadeinsekter. I många fall väljer man ädelträ för att det är snyggt och för att det finns så många olika träslag att välja bland att man kan hitta den typ av ådring och färgnyans som man tycket passar i ett rum. Värdefulla träslag var faktiskt en av drivkrafterna bakom kolonisationen av Sydamerika men tyvärr skövlades så stora arealer att vissa av de högst skattade träslagen knappt finns kvar idag.

litepress