Senaste nytt

 • wood texture

  Ädelträ

  Ädelträ är en term som brukar syfta på träråvara som används vid finsnickerier eftersom träslaget är för värdefullt för stora byggprojekt. Många typer av ädelträ får vi i Sverige importera från till exempel Brasilien eftersom det är fråga om träd som inte kan växa på våra breddgrader. Såväl ek som […]

 • single huge oak tree in canola field in sunlight

  Ekens historia

    Kartläggandet av de svenska ekarna tog sin början redan år 1819. Det var den svenska överstelöjtnanten Johan Aron af Borneman som fick i uppdrag av den dåvarande regeringen att besikta landets alla ekar. Syftet med uppdraget var att ta reda på vilka av dessa som kunde tänkas vara användbara […]

 • Grand oak in Urvaste, Estonia

  Hur många olika ekar finns det?

  När du vandrar runt i skog och mark i södra Sverige kan det hända att du stöter på ett majestätiskt träd, eken. Detta lövträd kan bli upp till tusen år gammalt, kanske ännu äldre. forskare letar efter insekter på ekar, särskilt på riktigt gamla exemplar med ihåliga stammar och grov […]

 • Prins Eugens ek

  Prins Eugens ek

  Tack vare att ekar var fridlysta i Sverige ända in på 1830-talet, och att det på stormaktstiden till och med var belagt med dödsstraff att hugga ned en ek, finns det många mycket gamla ekar bevarade i Sverige, och kanske särskilt på Djurgården i Stockholm. En av dessa ekar är […]

 • Birger jarls ek

  Birger jarls ek

  Det finns faktiskt träd i städer som inte är ämne för diskussioner och protester, utan där alla är överens om att man bör bevara trädet så väl som möjligt, och ta hand om det. Ett sådant träd är det som kallas Birger jarls ek, som står på trafikplatsen Kristinebergsmotet på […]