Senaste nytt

 • Birger jarls ek

  Birger jarls ek

  Det finns faktiskt träd i städer som inte är ämne för diskussioner och protester, utan där alla är överens om att man bör bevara trädet så väl som möjligt, och ta hand om det. Ett sådant träd är det som kallas Birger jarls ek, som står på trafikplatsen Kristinebergsmotet på […]

 • Protester mot fällandet av lindar på Vasagatan

  Protester mot fällandet av lindar på Vasagatan

  Sedan 2010 har Park- och naturförvaltningen i Göteborg planerat att fälla lindar i allén på Vasagatan i staden. Det har dock blivit en betydligt längre och mer omdiskuterad process än de hade tänkt sig, till stor del på grund av de många protester som uppkommit i samband med dessa planer. […]

 • TV-eken

  TV-eken

  Tidigt på morgonen den 25 november 2011 fälldes en månghundraårig ek trots protester. Den kallades TV-eken för dess växtplats utanför TV-huset och Radiohuset på Oxenstiernsgatan, Östermalm i Stockholm.   Enligt trafikkontoret TV-eken skulle ha varit kraftigt angripen av svamp och rejält rötskadad. Man bedömde att trädet skulle komma att kollapsa […]

 • Almstriden

  Almstriden

  Almstriden utspelade sig i Kungsträdgården i Stockholm i maj månad 1971. Den kom att få stor uppmärksamhet i medierna både på hemmaplan och internationellt. Vad handlade Almstriden om egentligen? Stockholms medborgare satte sig emot ett kommunalt politiskt beslut, som dessutom hade fastställts av regeringen Palme l, vilket innebar att tretton […]

 • Civil olydnad

  Civil olydnad

  Civil olydnad är ett sätt att initiera samhällsförändring. Ofta handlar det om att aktivisterna vägrar att följa vissa myndighetsbeslut eller att bryta mot någon lag. Man gör det med en utan våldsintention, samtidigt som man är beredd att ta konsekvenserna av den handlingen. Civil olydnad är det som kännetecknade den […]